Pētījumi

1. Amerikā veiktais pētījums “Clown Doctors as a Treatment for Preaoperative Anxiety in Children: A Randomized, Prospective Study” sniedz ieskatu, ka aptuveni 60% bērnu cieš no trauksmes pirmsoperācijas periodā. Augstais trauksmes līmenis var būt kā prognoze pēcoperācijas sarežģījumiem pat līdz 6 mēnešiem kopš procedūras veikšanas. Pētījuma mērķis ir izpētīt Dr. Klauna ietekmi uz bērna trauksmes līmeni pirmsoperācijas periodā, kā arī to ietekmi uz vecākiem. Pētījumā piedalās 40 bērni vecumā no 5-12 gadiem, kuri tika sadalīti divās grupās- vienas grupas bērni atradās kopā ar vecākiem un Dr. Klaunu, savukārt otrās grupas bērni pavadīja pirmsoperācijas periodu kopā ar vienu no vecākiem. Trauksmes līmenis bērniem tika mērīts ar the Modified Yale Preoperative Anxiety Scale instrumentu. Pētījuma rezultāti rāda, ka grupai, kura pirmsoperācijas periodā pavadīja laiku ar Dr. Klaunu, trauksmes līmenis būtiski neatšķīrās no brīža, kad tika ievadīta anestēzija, savukārt kotroles grupai, kurā bērni laiku pavadīja tikai ar vienu no vecākiem, trauksmes līmenis bija daudz augstāks jau pirmoperācijas posmā un kļuva vēl augstāks anestēzijas ievades brīdī.  Šis pētījums pierāda, ka Dr. Klauna atrašanās līdzās bērnam ir izmantojama kā efektīva metode trauksmes līmeņa mazināšanai. 

Clown Doctors as a Treatment for Preaoperative Anxiety in Children: A Randomized, Prospective Study

2. Portugālē izstrādātā pētījumā “The effects of clown intervention on worries and emotional responses in children undergoing surgery” ir minēts, ka pacientu trauksmes līmenis tiek saistīts ar pēcoperācijas sarežģījumiem, tādiem kā ēšanas problēmas, bailēm tikt nošķirtam un miega traucējumiem. Šajā pētījumā tika veidotas divas grupas. Ar vienu no tām darbojās Dakteri Klauni. Pētījumā tika izvirzīts apgalvojums, ka bērnu trauksmes līmenis ir saistīts ar vecāku trauksmes līmeni, tāpēc šajā pētījumā secināts, ka Daktera Klauna terapija ir vērtīga ne tikai bērniem, bet arī bērnu vecākiem.

The effects of clown intervention on worries and emotional responses in children undergoing surgery

coloring.cool