89
Iepriecināti
bērni
32
Atvieglotas
procedūras
66
Kontaktu
skaits
328
Nostrādātās
stundas