Dakteri Klauni strādā un rūpējas, lai katru mēnesi slimnīcās būtu vismaz:

590
Iepriecināti
bērni
45
Atvieglotas
procedūras
1050
Kontaktu
skaits
355
Nostrādātās
stundas