Misija, mērķis un uzdevumi

Biedrība “Dr. Klauns” kā sabiedriska labdarības organizācija darbojas kopš 2012. gada, un tās pārstāvji – 45 profesionāli medicīnas klauni – katru dienu dodas uz Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu un citām slimnīcām Latvijā, lai psiholoģiski palīdzētu bērniem, atvieglojot mazo pacientu ikdienu, kamēr tie uzturas slimnīcā. Dakteru Klaunu projektu biedrība “Dr.Klauns” īsteno sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu un ar Izraēlas vēstniecības, Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmuma “Food Union“ un Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” atbalstu. 

Misija

Veidot bērniem draudzīgu vidi veselības aprūpes iestādēs. Sadarbojoties ar medicīnas personālu, palīdzēt bērniem un viņu vecākiem pārvarēt psiholoģiskās un sociālās grūtības, mazināt stresu un paātrināt izveseļošanos. Mēs vēlamies, lai Dakters Klauns palīdzētu katram bērnam smagajos brīžos.

Mērķis

«Dr.Klauns» – sabiedriskā labdarības organizācija, par savu mērķi izvirza medecīnas klaunādes attīstību Latvijā.

Sabiedriskās organizācijas «Dr.Klauns» uzdevumi:

  • Medicīnas klaunādes attīstība kā sociāli – kulturāls rehabilitācijas veids bērniem, kas spiesti iziet ilgstošu un sāpīgu ārstēšanās procesu;
  • Bērnu fiziskā un emocionālā stāvokļa uzlabošana un palīdzība stresa pārvarēšanā sapīgo, medicīnisko procedūru laikā;
  • Dakteru Klaunu sagatavošana, atbalsts un medicīnas klaunādes profesionālā līmeņa paaugstināšana;
    Latvijas Dakteru Klaunu profesionālās biedrības dibināšana un attīstība;
  • Ērtas un draudzīgas vides radīšana gan bērniem, gan to vecākiem, kā arī apmeklētājiem un slimnīcas personālam, iesaistot Dakterus Klaunus slimnīcas ikdienas darbā;
  • Sadarbība ar slimnīcas vadību un personālu medicīnas klaunādes attīstībā un programmu realizācijā darbam ar bērniem;
  • Medicīnas klaunu apmācības programmu attīstīšana, vadīšana un popularizēšana, nosakot profesionālus standartus un sasniedzot programmas atzīšanu valsts līmenī, kā arī starptautiski;
coloring.cool